placeholder for flash movie

O hipnoterapiji i bioenergiji

Hipnoza je tehnika induciranja promijenjenih stanja svijesti, koja kada se upotrebljava u kliničke svrhe, tj. za liječenje pacijenta naziva se hipnoterapijom. Visoko je učinkovita komunikacijska strategija koja izvorno predstavlja komuniciranje s nesvjesnim i njegovo korigiranje. Naime, nepobitno je dokazano da se današnji obiteljski liječnik u svojoj svakodnevnoj praksi susreće u preko 50% slučajeva s tzv. psihosomatikom, za koju nema ciljanog dijagnostičkog postupka niti terapije osim one simptomatske kojom samo uklanjamo simptome, ali ne i uzrok bolesti!

Drugim riječima, ljudski um ima veliku ulogu u razvoju simptoma, ali takoder i njihovom preveniranju, stoga i ne čudi što sve veći broj ljudi shvaća da je njihov um odgovoran za njihove tegobe i traži hipnoterapiju kao način rješavanja svog problema.

Povijest hipnoterapije je stara kao i sam čovjek, ali pisani zapisi potvrduju njezino postojanje prvo u Indiji, staroj Grčkoj kulturi i Egiptu.Nakon što je postala poznata raširila se po cijelom svijetu. U početku se hipnoza smatrala posebnom vrstom sna, a tek kasnije se shvatilo da to nije sasvim točno.

Naredna slika objašnjava u kakvoj su vezi tri dijela čovjekova uma, a to su:
 • svjesni dio uma
 • podsvjesni dio uma
 • nesvjesni dio uma
hipnoterapija grafikon
 1. a.) Svjesni dio uma - je precizan instrument naše svijesti kojeg upotrebljavamo u svakom trenutku naše budne stvarnosti. Njega koristimo kao inteligentna bića za razumijevanje problema, racionalizaciju, analitiku i logiku. On se nalazi u našoj kratkotrajnoj memoriji i sam se zbog svoje ekstrovertirane prirode najlakše opaža i mijenja. Njegova funkcija je učenje, razumijevanje i prilagodba fizičkoj okolini koja nas okružuje.
 2. b.) Podsvjesni dio uma - kontrolira naše ponašanje neovisno od naših svjesnih želja. Samim time on ne predstavlja negativnu suprotnost svjesnom umu kao nešto loše, nelogično i iracionalno. Podsvjesni um predstavlja dugotrajnu memoriju koju naš mozak nema u svakom trenutku na raspolaganju. On predstavlja sva naša iskustva tokom života kao neki oblik raskršća. Put kojim smo krenuli u odredenom trenutku podsvijesno odreduje i naše sadašnje postupke kako dobre tako i loše.
 3. c.) Nesvjesni dio uma - ima potpornu ulogu našem cijelom tijelu. On služi kao niz automatiziranih radnji koje svakodnevno obavljamo bez da pomislimo na njih npr. disanje, rad srca ili organa.

Glavna svrha hipnoterapije je da poveže svjesni um sa podsvjesnim dijelom uma. Terapeut hipnotičar radi prema ispravljanju i pročiščavanju svih pogreški pohranjenih u podsvjesnom dijelu uma. Da bi se to dogodilo terapeut dovodi subjek u stanje opuštenosti u kojem će smanjeno raditi desna strana, tj. analitička strana mozga, a lijeva tj. podsvjesna strana mozga dolazi do izražaja.

U tom procesu bitan je odnos povjerenja izmedu subjekta i hipnotičara. Ono odreduje uspjeh terapije. Več u samom početku subjekt mora imati osjećaj povjerenja i vjere u hipnotičara i terapiju. Bez pravilne motivacije i predanosti kako hipnotičara tako i subjekta ne može doći do hipnoze i terapetskog učinka.

Pojam bioenergije se odnosi na bio-energetska strujanja koja postoje u svim živim bićima. Jednostavno rečeno to je životna energija. Vjeruje se da ta energetska sila okružuje svaku stanicu tijela i služi kao ožičenje koje povezuje energetske točke i energetska polja čovjekovog tijela.

Ta energija takoder egzistira i izvan tijela kao elektromagnetsko polje, tj. neki oblik astralnog tijela ili aure. Terapija bioenergijom podrazumijeva održavanje harmoničnog toka izmedu energetskih točaka unutar polja kao i vanjskih energetskih polja. Kombiniranim upotrebom vježbi (npr. masaža) i preciznog energetskog liječenja stvara se ravnoteža izmedu uma i tijela koja stimulira energetska polja na bolju povezanost.

Sam koncept bioenergoterapije nije nov, on postoji u mnogim kulturama već stotinamama, pa i tisućama godina.

Neki od koncepata koji su neovisno nastali u raličitim dijelovima svijeta su;
 • Ki - kod japanaca
 • Chi - kod kineza
 • Prana - kod indijaca
 • Neyatoneyah - kod Lakota indijanaca
 • Rooh - kod perzijanaca
 • itd...

Takoder postoji velik broj teraputa koji koriste energiju zemlje kao tehniku liječenja. Neke od poznatijih metoda su joga, meditacija i reiki.

Reiki je pradavni oblik energetskog liječenja japanskog porijekla koji se može prevesti kao "duhovno usmjerena životna energija". Kao i i ostali oblici energetskog liječenja reiki koristi uskladivanje energetskih elemenata ljudskog tijela s ciljem ostvarivanja zdravlja i wellnesa. Reiki nije religija, ali smatra da energija liječenja preko zemlje dolazi od boga.
Copyright © Sambolec. Sva prava pridržana. | web: Nikola
xhtml validirano Validni CSS kod!